Contact

Gulshan Showroom:
66 Gulshan Avenue, Gulshan-1, Dhaka-1212.
Tel: +8802-9853870,
Mobile: +8801817 145 007, +8801817 144 999
Email- hifashion.g@deengroupbd.com

Gulshan Showroom 2:
House No. 2, Road No. 9, South Avenue, Gulshan – 1, Dhaka 1212.
Mobile: +8801847158421
Email- hifashion.g2@deengroupbd.com

Dhanmondi Showroom:
Sha Sha Bari, House# 56, Road# 3/A. Satmasjid Road, Dhanmondi, Dhaka-1209.
Tel: +8802 9667844,
Mobile: +8801817 144 965, +8801847 158437
Email: hifashion.d@deengroupbd.com

Website: http://www.hi-fashiongallery.com